Carta ao paisano Varela verbo do xuíz Garzón

“Algo os ofende, porque sí, en el hombre y su tarea” (“A sus paisanos”, de Luis Cernuda)

| Maio 12th, 2010 | Posted in Artigos |

Comments are closed.